انواع قصد خرید

انواع قصد خرید :

قصد خرید را به طور کلی می توان به سه دسته تقسیم کرد :

1-1-8-2 قصد خرید آنی  :

در بسیاری از موارد خریدهایی انجام می دهیم که برای آن قصد قبلی و برنامه خاصی نداریم و به صورت آنی تصمیم می گیریم آن کالا را بخریم ،مثل خرید یک پیراهن و غیره

2-1-8-2قصد خرید قبلی  :

برای خرید بعضی کالاها از قبل برنامه ریزی می کنیم و خرید آن ها را به شرایط خاصی واگذار می نماییم.مثل خرید لباس های تابستانی یا زمستانی

3-1-8-2قصد خرید اقتصادی  :

تصمیم خرید بعضی از کالاها پیچیده می باشد،خرید کالاهای بادوام و گرانقیمت از این قبیل هستند.در مورد کالاها و اجناسی که با این نوع قصد خرید تدارک دیده می شود ، نفوذ عمیق در افرادی که تصمیم بر خرید می گیرند لازم است . ( کاتلر و کانور[1]، 1977)

در تحقیقی که توسط اسمیت (1998 ) با عنوان ابعادی از خدمات کالاهای صنعتی که منجر به قصد خرید محصول در آینده می شود انجام گردید .اثرات جانبی شامل : خدمات تلفنی ، خدمات حمل و نقل ، و هم چنین رضایت از عملکرد قبلی محصول را بر قصد خرید محصول در آینده مورد بررسی قرار داد.

فرضیات تحقیق به شرح زیر ارائه شد :

1)رضایت قبلی از محصول بر قصد خرید محصول در آینده نقش دارد.

2)خدمات تلفنی بر قصد خرید محصول در آینده نقش دارد.

3)خدمات حمل و نقل بر قصد خرید محصول در آینده نقش دارد.

نتایج حاصل از تحقیق نشان داد که خدمات تلفنی و حمل و نقل به همراه رضایت از عملکرد قبلی محصول می تواند بر قصد خرید محصول آینده اثر گذارد.هم چنین مشخص شد که خدمات تلفنی بین سه متغیر دیگر ، بیشترین تاثیر را بر قصد خرید محصول در آینده دارد.

قصد رفتاری بیانگر شدت نیت و اراده فردی برای انجام رفتار هدف است.رابطه ی قصد رفتاری با رفتار نشان می دهد افراد تمایل دارند در رفتارهایی درگیر شوند که قصد انجام آن ها را دارند.(یعقوبی و شاکری،1387)

قصد تعیین کننده عمل در یک مسیر معین است. قصد رفتار به عنوان احتمال ذهنی شکل دهی یک رفتار خاص تعریف شده است .به عنوان مثال ،قصد خرید یک محصول خاص به عنوان پیش بینی کننده خوب رفتار واقعی در خرید محصول تشخیص داده شده است. مطابق با پژوهش لامبر ،قصد رفتاری به عنوان یک حالت ذهنی تعریف می شود که منعکس کننده تصمیم شخص برای انجام رفتار است.بنابراین داشتن درک بهتری از مقاصد رفتاری مصرف کنندگان می تواند به بازاریابان کمک کند تا ارتباط بهتری با گروه هدف برقرار کنند.( عبدالقادر [2]، 2008)

اغلب مقیاس قصد خرید ، جهت شناسایی احتمالات خرید کالاها در طول یک دوره زمانی معین مورد استفاده قرار می کیرد.مقیاس های ارادی می توانند از مقیاس های رفتاری در دستیابی به تصمیم مشتری موثرتر باشند،زیرا ممکن است مشتریان از روی اجبار اقدام به خرید کنند .( هو[3] ، 2010)

آجزن در مدل رفتار برنامه ریزی شده خود معتقد است که مقاصد رفتاری تاثیرات انگیزشی بر رفتار دارند.( عبدالقادر ، 2008)

بنابراین نیات رفتاری به عنوان نزدیک ترین پیش بینی کننده ی رفتار مشاهده می شوند.(آروولا،واسالو و دین[4] ، 2008 ) .

[1] Kotler & Connor

[2] AbdulQader

[3] Hu

[4] Arvola& Vassallo& Dean

دیدگاهتان را ثبت کنید

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شدعلامتدارها لازمند *

*

bigtheme