انواع مؤسسات مالي

انواع مؤسسات مالي

هرچند كه شرايط و ويژگي هاي مختلف كشورهاي صنعتي و در حال توسعه مانع از ارائه يك تقسيم بندي استاندارد جهت مؤسسات مالي مي شود اما در كشورهاي توسعه يافته تقسيم بندي معمول و پذيرفته شده اي از اين موسسات وجود دارد. در اين كشورها مؤسسات مالي به دو دسته كلي تقسيم مي شوند:

الف) واسطه هاي مالي يا مؤسسات واسطه اي مالي

واسطه هاي مالي بخشي از نظام مالي هستند كه وظيفه اصلي آن ها انتقال وجوه قابل قرض از قرض دهندگان به قرض گيرندگان است (مجتهد، حسن زاده، 1384، ص162و163)

واسطه هاي مالي خود به دو دسته بانكي و غير بانكي تقسيم مي شوند. بانك هاي تجاري و تخصصي جزو مؤسسات مالي واسطه اي مالي، بانكي محسوب مي شوند. بانك ها به اين مناسبات كه بر جريان پول در گردش و شبه پول نظارت مي كنند و يا جمع آوري سپرده ها، پرداخت اعتبارات بانكي را از اين طريق امكان پذير مي سازند از عوامل رشد و توسعه اقتصادي محسوب مي شوند.

بانك هاي تجاري در بازار پول فعاليت مي كنند و تجهيز منابع آن ها از طريق سپرده پذيري است. بانك هاي تجاري مكمل بازار سرمايه محسوب مي شوند كه نقدينگي كوتاه مدت و گردش مالي واحدهاي توليدي را ميسر مي سازند. آن ها با مجوز بانك مركزي تأسيس مي شوند. بانك هاي تجاري سپرده مي پذيرند و مي توانند وجوه به دست آمده را به مصرف كنندگان و بنگاه ها وام دهند. اين سپرده ها تعهدات بانك هاي تجاري براي وام گيرندگان است و براي سپرده گذار يك نوع سرمايه گذاري است. بنابراين بانك تجاري سرمايه گذاري مستقيمي در بنگاه وام گيرنده انجام مي دهد و سپرده گذاري غير مستقيمي در واحد وام گيرنده انجام مي دهد (مجتهد، حسن زاده، 1384، ص167-165) به عبارتي بانك هاي تجاري عبارتند از مؤسسات غير تخصصي كه نقش اصلي شان دريافت سپرده هاي جاري و كوتاه مدت افراد (تجهيز منابع نقدي جامعه) و فعاليت در سرمايه گذاري هاي كوتاه مدت مي باشد. اين بانك ها نه تنها در صنعت بانكداري بلكه در صنعت خدمات مالي نيز فعاليت مي كنند.

بانك هاي تخصصي يا توسعه اي:  كه بيشتر به اعطاي وام هاي بلند مدت سرمايه گذاري مي پردازند با مكانيزمي متفاوت از بانك هاي تجاري به توسعه اقتصادي كمك مي كنند. اين بانك ها به عنوان مؤسسات مالي تأمين كننده وام هاي بلند مدت علاوه بر عمليات مربوط به تجهيز منابع پس اندازها يك سري عمليات ديگر را براي اقدام به سرمايه گذاري هاي توليدي در دستور كار خود دارند و همين موارد است كه آن ها را از ساير موسسات اعتباري متمايز مي سازد.

 

 

ب) ساير مؤسسات مالي يا مؤسسات ارائه دهنده خدمات مالي

اين دسته از مؤسسات مالي برخلاف واسطه هاي مالي فقط اوراق بهادار منتشره توسط موسسات تجاري يا مالي ديگر را به ساير سرمايه گذاران انتقال مي دهند. به عبارت ديگر اين مؤسسات يك يا چند نوع خدمات مالي مانند فراهم آوردن اعتبار كوتاه مدت براي خريدهاي مصرف كننده يا نقل و انتقال اوراق بهادار منتشر كننده به خريدار را ارائه مي كنند. مهم ترين اين مؤسسات عبارتند از دلالان اوراق بهادار، بانك هاي رهني و بانك هاي سرمايه گذاري (پورغلامي دانچاهي، غلامحسين، 1388، ص22)

دیدگاهتان را ثبت کنید

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شدعلامتدارها لازمند *

*

bigtheme