بیمه مسئولیت

بیمه مسئولیت

بیمه های مسئولیت از جمله رشته های بیمه ای است كه به طور مستقیم در تنظیم روابط اجتماعی افراد جامعه ، شناخت افراد از حقوق و مسئولیتهای یكدیگر و تامین امنیت حرفه ای مشاغل و فعالیتها تاثیر گذار می باشد.بطور كل اگرچه بیمه مسئولیت تأمینی برای اشخاص ثالث در قبال مخاطرات ناشی از فعالیت و زیست بیمه گذار می باشد اما بیمه گذار با توجه به جبران خسارت از سوی بیمه گر (شركت بیمه) آرامش و اطمینان خاطری در زمان فعالیت خود كسب خواهد نمود.

با توجه به مسئولیتهای بیشماری كه هریك از ما در قبال سایر افراد جامعه داریم می توان تعداد بسیار متنوعی از بیمه های مسئولیت را برشمرد اما با توجه به میزان استقبال مردم از انواع نسبتا محدود این نوع بیمه و عدم آشنایی با گونه های دیگر آن شركتهای بیمه نیز بطور معمول تعداد اندكی از این پوششها را به مردم می فروشند.

شركت سهامی بیمه ایران در راستای دستیابی به اهداف یاد شده بیمه نامه های مسئولیت را درمتنوع ترین شكل تهیه و عرضه نموده است . درحال حاضر بیمه های مسئولیت بیمه ایران با توسعه فعالیت بخش طرح های مخصوص ، پیشگام در ارائه انواع طرحهای نوین بیمه ای است و با پرداخت خسارتهای مختلف به اشخاص زیاندیده در بیشتر فعالیتهای اقتصادی ، قراردادی ، حرفه ای و سایر بخشهایی كه تهدیدی برای سلامت جامعه محسوب می شوند در انواع رشته های مربوطه موجب حل و فصل اختلافات افراد جامعه با یكدیگر نیز گردیده است . حسن و برتری بیمه نامه های مسئولیت بیمه ایران ارائه شیوه های سهل در نحوه پرداخت خسارت و انجام كارشناسیهای فنی مربوطه می باشد.

 

زیر شاخه های بیمه مسئولیت عبارتند از(دستباز،ص102،1389).

  • بیمه مسئولیت عمومی

خسارت جانی و مالی وارد به اشخاص ثالث كه در اثر فعالیت روزمره فرد یا افراد ایجاد می‌گردد و به‌موجب قانون، عامل زیان مسئول شناخته می‌شوند را مسئولیت عمومی می‌نامند. بیمه‌نامه‌های مسئولیت عمومی به منظور پوشش این قبیل موارد صادر می‌شوند.

 

رشته بیمه مسئولیت عمومی مشتمل بر 15 زیررشته می‌باشد كه عبارتند از:

گاهی در طول انجام عملیات ساختمانی، خسارت مالی و صدمات جسمانی به اشخاص ثالث وارد می‌آید كه ناشی از عملیات تخریب، گودبرداری، پی‌كنی، نصب اسكلت فلزی و سایر كارهای عمرانی است. با اخذ این بیمه‌، مسئولیت صاحبكار و كلیه عوامل اجرایی به طور مشترك در قبال اشخاص ثالث، تحت پوشش قرار می‌گیرد.

گسترش‌ دامنه‌ آتش‌سوزی‌ و انفجار در مجاورت‌ محل‌ وقوع‌ حادثه‌، سبب‌ ورود خسارات‌ مالی‌ و جانی‌ به‌ اشخاص‌ ثالث‌ می‌گردد كه غرامت‌ وارده‌ به اشخاص ثالث در چارچوب‌ بیمه‌های‌ آتش‌سوزی‌ قابل‌ پرداخت‌ نیست؛‌ ولیكن‌ ‌بیمه‌‌ مسئولیت مدنی ناشی از آتش‌سوزی، كلیه‌ زیان‌‌های‌ ناشی‌ از خط‌راتی‌ همچون‌ آتش‌سوزی‌، انفجار، تركیدگی‌ لوله‌های‌ آب‌ و ضایعات‌ آب‌ وارد به‌ اشخاص‌ ثالث‌ را جبران‌ خواهد نمود.

این بیمه به منظور جبران كلیه خسارات جانی و مالی ناشی از خطرات احتمالی عملیات عمرانی، ‌زیر بنایی و … كه تحت نظارت شهرداری انجام شود، صادر می‌شود.

این بیمه به منظور جبران كلیه خسارات مالی و جانی ناشی از خطرات احتمالی نصب و نگهداری تابلوهای تبلیغاتی در قبال اشخاص ثالث صادر می‌شود.

صاحبان‌ اماكن‌ ورزشی‌ همچون‌ استخرها، سالن‌های‌ ورزشی‌ و بدنسازی‌ ضمن‌ رعایت‌ اصول‌ ایمنی‌ و حفاظتی‌، گاهی‌ با حوادثی‌ كه‌ منجر به‌ نقص‌ عضو و فوت‌ و هزینه‌‌های‌ پزشكی‌ مراجعین‌ می‌شود، مواجه‌ می‌گردند كه‌ مناسب‌ترین‌ راه‌ برای‌ جبران‌ غرامت‌ حوادث‌ پیش‌بینی‌ نشده‌، تهیه بیمه مسئولیت‌ مدنی‌ مجموعه‌های‌ ورزشی‌ است‌.

بر اساس شرایط این بیمه‌، مسئولیت شكارچیان و محیط‌بانان در جریان شكار یا انجام وظایف محیط‌بانی در برابر اشخاص ثالث تحت پوشش بیمه‌ای قرار می‌گیرد. این بیمه در صورت وجود مجوز قانونی برای فعالیت بیمه‌ شونده، ارائه می‌شود.

بیمه رایانه كلیه خسارت‌های فیزیكی وارد به رایانه اعم از آتش‌سوزی، انفجار، سیل، طوفان، زلزله، نشست و رانش زمین، سقوط از بلندی، برخورد جسم خارجی، نفوذ مایعات به داخل اجزا، حمل و جابجایی در محل مورد بیمه، نوسانات جریان الكترسیته و سرقت با شكست حرز را حداكثر تا مقدار ارزش رایانه، تحت پوشش قرار می‌دهد.

این بیمه به منظور پوشش كلیه خسارات ناشی از نگهداری حیوانات خانگی اعم از حادثه بدون حمل و نقل، حادثه با حمل و نقل، بیماری، سرقت، زایمان و سخت‌زایی صادر می‌شود.

مسئولیت افرادی كه در مراكز آموزشی مشغول به كار یا تحصیل هستند، بر عهده مدیران این مراكز می‌باشد. از این رو در صورتی كه برای یكی از افراد در زمان حضور در مركز آموزشی اتفاقی رخ‌ دهد، خسارات آن بر عهده مدیران مراكز می‌باشد. بیمه مسئولیت مدیران مراكز آموزشی به منظور پوشش خسارت‌های جانی احتمالی برای افراد در مراكز آموزشی صادر می‌شود.

مسئولیت افرادی كه در اردو هستند، بر عهده مدیر اردو است. از این رو در صورتی كه برای یكی از افراد در اردو اتفاقی رخ‌ دهد، خسارات آن بر عهده مدیران اردو می‌باشد. بیمه مسئولیت مدیران اردوها به منظور پوشش خسارت‌های جانی احتمالی برای افراد در اردوها صادر می‌شود.

مسئولیت نگهداری مورد اجاره در طول مدت قرارداد اجاره بر عهده مستاجر می‌باشد. بیمه مسئولیت مستاجر در مقابل موجر برای پوشش خسارات مالی احتمالی است كه در زمان اجاره برای مورد اجاره ممكن است رخ دهد.

  • بیمه مسئولیت حرفه ای

كلیه كارفرمایان نسبت به جبران خسارات وارده به كاركنان و كارگران كه ناشی از حوادث حین كار باشد و منجر به صدمات جسمانی و جانی شود، مسئول هستند. این بیمه مسئولیت مدنی بیمه‌گزار را در مقابل كاركنان، تحت پوشش بیمه قرار می‌دهد. تمامی كاركنان شاغل در محدوده كارگاه – اعم از كارگران ایرانی و غیرایرانی- تحت پوشش این بیمه خواهند بود. به موجب این بیمه‌، غرامت فوت و نقص عضو كارگران در حد دیه و همچنین هزینه پزشكی آنان قابل پوشش می‌باشد.

دیدگاهتان را ثبت کنید

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شدعلامتدارها لازمند *

*

bigtheme