سازمان های پاسخگوی سریع

سازمان های پاسخگوی سریع

سازمانهای پاسخگوی سریع دارای خاصیت واکنش موثر در برابر تغییرات می باشند که توان استفاده از فرصتها و تعدیل تهدیدات به فرصتها را دارند. از آنجا که متغیر وابسته تحقیق حاضر بر پایه مدل سازمانهای پاسخگوی سریع(FRO)[1] بنا نهاده شده است در این بخش از پیشینه تحقیق راجع به چهارچوب آن بحث می شود.

پاسخگویی سریع در یک سازمان متمرکز بر مشتری و عملیات مبتنی بر مدیریت کیفیت تعریف می شود. …. این واژه تنها همردیف با عکس العمل سریع نمی باشد بلکه پاسخگوی سریع چیزی بیشتر از عکس العمل سریع است. واژه های دیگرری که می تواند برای توصیف این موضوع بکار برده شود «چابک» و «در سطح جهانی» هستند(نوری، 1379، ص 126).

قابلیت پاسخگویی یک موقعیت برنامه ریزی شده و آماده بودن است. این آمادگی هم تاکتیکی و هم استراتژیک است و اغلب با موضوعاتی سر و کار دارد که ممکن است مشتریان از آنها اطلاعاتی نداشته یاشند. ارضاء مشتریان به نوبه خود نوعی پاسخگویی به نیازها و انتظارات واقعی آنان می باشد. واقعیت این امر است که انتظارات مشتریان به مرور زمان افزایش می یابد و هر شرکتی بصورت مستمر باید به این انتظارات افزایش یافته پاسخ دهد و خود را با آنها تطبیق دهد(همان، ص 70). مهمترین معیار موثر بودن یک سیستم قابلیت شرکت در تولید حجم مورد نیاز محصولات توسط بازارهای مختلف می باشد. نداشتن قابلیت پاسخگویی به نیازهای مشتریان، حتی در صورت داشتن محصولات خاص شرکت را به مخاطره می اندازد(همان، ص 204).

با توجه به جدید بودن بحث پاسخگویی سریع، تعریف واحدی که مورد تائید همگان باشد وجود ندارد. تعاریف بسیاری در این زمینه از سال 1991 به بعد ارائه شده است که به صورت زیر قابل طبقه بندی است :

  • توانایی تولید کننده برای واکنش سریع به تغییرات ناگهانی و غیر قابل پیش بینی.
  • پاسخ پیش دستانه به تغییرات.
  • سودآوری از محیط.
  • قابلیت سازگاری و شکل دهی مجدد و سریع.
  • بهره گیری از تغییرات به عنوان فرصتهای ذاتی نهفته در محیط های آشفته.
  • ایجاد سازمان مجازی و استفاده از دانش بازار و توانایی پاسخ موثر به مشتری.
  • توانایی بقاء و پیشرفت در محیطی با تغییرات مدام و غیر قابل پیش بینی(همان، ص 256).

خاصیت پاسخگویی سریع به توانایی یک سازمان برای انطباق با تغییرات و همچنین توانایی غنیمت شمردن فرصتهایی که بواسطه تغییر فراهم می شود، اشاره دارد. این خاصیت به عنوان توانایی مدیریت در برقراری دانش بطور موثر شناخته می شود؛ طوریکه یک سازمان بصورت بالقوه توان ترقی در تغییرات مداوم و محیط غیر قابل پیش بینی کسب و کار را داشته باشد. آرتتا و گیاچتی[2](2004) معتقدند که پاسخگویی سریع نه فقط توانایی پاسخگویی به تغییرات غیر قابل پیش بینی است به معنای توانایی بسیار فعالانه در مقابل تغییر یا همان مدیریت دانش نیز می باشد. پاسخگویی سریع، توانایی و ویژگی است که هر سازمانی برای بقاء و پیشرفت در نظام جدید محیط جهانی کسب و کار باید داشته باشد(همان، ص 124).

به شرکتهایی که قابلیت رقابت در تمامی شش بعد رقابتی را دارند، سازمانهای با خاصیت پاسخگویی سریع اطلاق می شود. این ابعاد عبارتند از : هزینه، کیفیت، قابلیت اطمینان، انعطاف پذیری، زمان و خدمات. چنین سازمانی جهت پاسخگویی به نیازهای مشتریانش در بازارهای مصرف، قابلیت بکارگیری ترکیبهای مختلف از این ابعاد را داراست(همان، ص 126).

در تعریف فوق از ابعاد سازمانهای پاسخگوی سریع، قیمت میزان پرداختی مصرف کنندگان برای تهیه کالاها و خدمات مورد نیاز می باشد. کیفیت تلقی مشتریان از ویژگی های خود محصول است. خدمات نیز به همه تسهیلات و تعهدات ارائه شده جهت دستیابی واستفاده بهینه مشتری از محصول است که سبب رضایت وایجاد ارزش برای مشتری می شود، اشاره دارد. متوسط زمان به فاصله زمانی میان اقدام جهت خرید کالا و دریافت کالا مربوط مي شود و قابلیت اطمینان میزان پایبندی سازمان به تعهدات قانونی و اخلاقی تعریف می گردد. همچنین انعطاف پذیری قابلیت پاسخگویی به نیازهای مشتریان و تطبیق با شرایط را بیان می کند.

سنجش قابلیت پاسخگویی سریع به دو گروه ساختاری و عملیاتی طبقه بندی می شود. خصوصیات ساختاری در معماری سیستم، سیاستهای عملیاتی و تکنولوژی های سازمان متبلور می شود. ویژگی های ساختاری در سیتم طراحی می شوند و سخت تغییر می کنند و همچنین به شرایط محیط وابسته نیستند. سنجش از نوع ساختاری عبارتند از مقیاس فاصله ای پاسخگویی سریع، سنجش پاسخگویی سریع مبتنی بر زمان و سنجش پاسخگویی سریع در ارتباط با پیچیدگی.

به طور خلاصه، بحث اصلی در مدیریت سازمانهای پاسخگوی سریع توانایی سازمان در فائق آمدن بر تغییر به منظور بقاء در مقابل تهدیدات غیر منتظره در محیط کسب و کار است. پاسخگویی سریع در مفهوم شامل دو عامل اصلی است. آنها عبارتند از : 1- پاسخگویی به تغییرات غیر منتظره یا غیر قابل پیش بینی به روشهای درست و در زمان مقتضی. 2- بهره  برداری از تغییرات و کسب مزیت از آنها به عنوان فرصت. این امور حقیقتاً نیازمند یک توانایی اساسی در ادراک و پیش بینی تغییرات در محیط کسب و کار شرکت است. بدین ترتیب، یک FRO یک سازمان با دید وسیعی از جهان کسب و کار و با یک دامنه ای از قابلیت ها و توانایی ها برای مواجه شدن با محیط متلاطم و کسب مزیت به نفع شرکت است.

 

[1]0 Fast Response Organization.

[2]– Arteta and Giachetti.

دیدگاهتان را ثبت کنید

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شدعلامتدارها لازمند *

*

bigtheme