مؤلفه های چابکی نیروی کار

مؤلفه های چابکی نیروی کار

مطالعات قبلي در زمينه نيروي کار چابک ( پلونکا[1]، 1997؛ گوناسکاران[2]،1999؛ آلورث و هسکث،1999؛ بورو و همکاران[3]،2002؛)، به ويژه مدل هاي پيشنهادي داير و شافر( 2006) و گريفين و هسکث (2003)، به عنوان چارچوب راهنمايي براي طبقه بندي ويژگي­ها و رفتارهاي چابکي نيروي کار توسط شريهاي (2010) مورد استفاده قرار گرفت. وي با مطالعه همزمان برروي استراتژي­هاي کار، سازمان کار و چابکي نيروي کار، شش مؤلفه چابکي نيروي کار را به شرح ذيل ارائه نمود:

1-مواجهه با وضعيت هاي غيرقابل پيش بيني و همراه با عدم اطمينان[4]

اشاره به اين دارد که کارکنان به چه ميزان سهولت با طبيعت غيرقابل پيش بيني وضعيت هاي همراه با عدم اطمينان تطبيق يافته و رودررو مي­شوند و تا چه حدّي ايشان عليرغم عدم اطمينان و ابهام موجود در اين وضعيت­ها، اقدامات معقول اتخاذ مي­کنند (کین ونامبهارد[5]،2010).

2- حلّ خلاق مسأله[6]

اشاره به یافتن راه حل وظايف ناقص، بدتعريف شده و پيچيده، و مسائل مرتبط با تغيير و همچنين اقدامات پيشگامانه­اي که به حلّ مسائل، کمک مي­نمايد، دارد (شريهاي،2010). حلّ مسائل در ارتباط با کيفيت با استفاده از روش هاي حلّ مسأله، مؤثرتر از روش هاي آزمايش و خطا، نشان داده شده است (پلونکا، 1997).

3- انعطاف پذيري حرفه اي[7]

اشاره به توانايي و شايستگي کار همزمان برروي وظايف مختلف در تيم­هاي مختلف دارد (شريهاي، 2010). کارکنان حرفه اي و چندوظيفه­اي[8] قادرند تا با هم جابجا شوند و بدين طريق تنوع سيستم توليدي سازمان خود را ارتقا دهند (زارع زرديني و يوسفي،:50:2012). کارکنان چندمنظوره و منعطف، کليد طراحي يک مؤسسه چابک هستند. با داشتن کارکنان خبره با مهارت هاي چندگانه، توانايي سازمان در انجام فعاليت هاي جايگزين يا جايگزيني افراد براي انجام کارها دوچندان مي­گردد (جعفرنژاد و شهائي،102:1391).

4-يادگيري وظايف و رويه هاي کاري[9]

به يادگيري سريع طرق جديد ايفاي شغل و وظايف؛ يادگيري مجموعه مهارت­ها يا وظايف جديد به منظور نوسازمان کردن يک شغل يا يک حرفه جديد دارد (شريهاي، 2010).

5-سازگاري بين فردي[10]

جنبه هايي از عملکرد تطبيقي بين فردي شامل مواردي از قبيل نمايش انعطاف پذيري بين فردي، تطبيق سبک بين فردي بمنظور حصول يک هدف، تطبيق رفتار بين فردي به منظور کارکردن اثربخش با يک تيم جديد، با همکاران شرکتي، يا مشتريان، و فراهم کننده­ای انعطاف پذير و پاسخگوي خدمات بودن يعني کسي که قادر است بطور مؤثري نيازهاي مشتريان را پيش بيني و برآورده سازد استکلنبرگ[11]،2012).در واقع اين بعد بر سازگاري بين شخصي و فرهنگي، در هنگام مواجهه فرد با افرادي که داراي زميـنه ها و تجارب متفاوتي با ايشــان مي باشنــد، دلالت مي کند.

6-از عهده استرس کار برآمدن

اغلب هنگامي که توانايي­هاي فيزيکي و عاطفي افراد در تطابق يا پاسخگوي تقاضاها ، الزامات و يا فرصت هاي شغلي ايشان نيست، استرس در کار بروز مي کند (اسماعيل و همکاران[12]، 2009).”از عهده استرس کار برآمدن” اشاره به تحمل وضعيت­هاي استرس­زا و دشوار همراه با فشار کاري بالا دارد، بطوری که فرد از عهده این وضعیت­ها برآید(شریهای،2010).

[1]-Plonka

[2]-Gunasekaran

[3] Breu& et al

[4] -Dealing with Unpredictable and Uncertain Situations

[5]-Qin& Nembhard

[6] -Creative Problem Solving

[7]– Professional Flexibility

[8] -Multi-Fanctional

[9]– Learning work Tasks and Procedures

[10] -Interpersonal Adaptability

[11]– Stekelenburg

[12]– Ismail & et al

دیدگاهتان را ثبت کنید

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شدعلامتدارها لازمند *

*

bigtheme