بایگانی برچسب: s

آزمایشی درباره ارگاسم پی در پی مردان

احتمالا گسترده ترین بررسی های آزمایشگاهی در مورد ارگاسم پی در پی مردان را ویلیام هارتمن William Hartman و ماریلین فیثیان Marilyn Fithian انجام داده اند. آن دو 33 مرد را که ارگاسم پی در پی داشتند مورد آزمایش قرار دادند؛ آزمودنی هایی که بیش از دوبار ارگاسم داشتند بدون از دست دادن حالت نعوظ.

ادامه خواندن آزمایشی درباره ارگاسم پی در پی مردان