بایگانی برچسب: s

پاسخ سوال: چرا خود ارضایی با مقاربت جنسی تفاوت دارد

خیلی ها این سوال در ذهنشان هست که چرا خودارضایی با مقاربت جنسی تفاوت دارد. در کتاب ارگاسم چند گانه نوشته مانتاک چیا و داگلاس آبرامز به صورت موشکافانه ای این سوال پاسخ داده شده است.

ارگاسم یکی از قوی ترین و رضایت بخش ترین تجربیات انسانی است

هرچند رسیدن به ارگاسم حالت برابر ندارد. واضح است که ارگاسم برای هر فرد متفاوت است و حتی برای همان فرد در زمان های مختلف فرق دارد. با وجود این، ارگاسم مردان شاخصه های دقیق را به اشتراک می گذارد که شامل حرکت های فیزیکی موزون، افزایش ضربان قلب، انبساط ماهیچه ای و نهایتا یک انبساط ماهیچه ای ناگهانی مثل انقباض لگنی می شود. مردان از گفتن اینکه « ارگاسم کمترین آگاهی از روند جنسی است» احساس خوبی دارند.

ادامه خواندن پاسخ سوال: چرا خود ارضایی با مقاربت جنسی تفاوت دارد