آلیس لاداس Alice Ladas در کتاب معروف خود « نقطه G و سایر یافته ها از تمایلات جنسی انسان»

آزمایشی درباره ارگاسم پی در پی مردان

احتمالا گسترده ترین بررسی های آزمایشگاهی در مورد ارگاسم پی در پی مردان را ویلیام هارتمن William Hartman و ماریلین فیثیان Marilyn Fithian انجام داده اند. آن دو 33 مرد را که ارگاسم پی در پی داشتند مورد آزمایش قرار دادند؛ آزمودنی هایی که بیش از دوبار ارگاسم داشتند بدون از دست دادن حالت نعوظ.

زمانیکه آزمودنی ها در آزمایشگاه با شریک خود رابطه داشتند، هارتمن و فیثیان ضربان قلب آنها را، که محققان روشن ترین روش تشخیص ارگاسم می دانند، زیر نظر گرفتند. در زمان استراحت میانگین ضربان قلب در حدود 70 مرتبه در دقیقه که در طول ارگاسم دوبرابر، حدود 120 مرتبه، می شود. پس از ارگاسم ضربان قلب به همان وضعیت استراحت بدن می رسد.

آن دو انقباض های لگنی را هم اندازه گیری کردند( بیشتر در انقباض های عضلات مقعد دیده می شد) و همزمان بود با اوج ضربان قلب در ارگاسم.

آنچه که دریافتند غافلگیرکننده بود: بخش های تحریک شده در آنها همان بخش های انگیخته شده در ارگاسم پی در پی زنان بود.

تشابهات در تمایل جنسی زن و مرد بیش از آن است که فکرش را می کنیم. با نظر به مبحث تکامل، این شباهت چنین احساسی را ایجاد می‌کند که اندام جنسی زن و مرد از یک بافت جنینی است.

جان پِری John Perry، بورلی ویپل Beverly Wipple و آلیس لاداس Alice Ladas در کتاب معروف خود « نقطه G و سایر یافته ها از تمایلات جنسی انسان» در این مورد بحث می‌کنند که : تمایلات جنسی زن و مرد تقریبا یکسان بودند. علاوه بر تاکید ایشان بر نقطه G در زن( در اینباره در فصل چهار بحث خواهیم کرد) این سه نویسنده این نکته را مطرح می کنند که مردان نیز همانند زنان می توانند ارگاسم چند مرحله ای را تجربه کنند.

آلیس لاداس Alice Ladas در کتاب معروف خود « نقطه G و سایر یافته ها از تمایلات جنسی انسان»

میانگین تعداد ارگاسم پی در پی در مردانی که هارتمن و فیثیان آزمایش کردند چهار مرتبه بود که کمترین تعداد آن 2 و بیشترین آن 9 مرتبه بود. کلاریون دان Clarion Dunnو جان تروست Jan Trost در مطالعه خود از دو تا نه ارگاسم در هر رابطه جنسی را گزارش دادند.

قابل ذکر است که افعال جنسی تعداد و حفظ دفعات آن اهمیت زیادی ندارد ، مهم رضایت و تعلیم خود است. شما با یک مرتبه ارگاسم هم به رضایت می رسید، همچنین با سه و یا شش بار. تمایلات جنسی خود را همچنان که به آگاهی خود در مورد لذت جسمانی عمق می بخشید، تربیت می کنید و توانایی صمیمی شدن با شریک خود را افزاش می دهید.

هرفرد و هر تجربه جنسی متفاوت است و تعداد درست ارگاسم ها به میل شما و شریکتان در لحظه بستگی دارد. زمانیکه توانایی ارگاسم پی در پی را به دست می آورید دیگر نیازی نیست که نگران باشید چقدر ارگاسم های شما و شریکتان دوام دارند چرا که هردو می توانید به آنچه که خواستارش بودید برسید.

برای دانلود ترجمه متن کامل این کتاب می توانید اینجا کلیک کنید